Ra Mắt Máy Chủ Mới : LORENCIA

Alpha Test: 13h00 ngày 15/09/2023 - Open Beta: 13h00 ngày 16/09/2023

Thông tin Server

 • Exp : 250x
 • Tỉ lệ Drop : 20%
 • Phiên bản : SEASON 6.9 Classic
 • Giới Hạn Reset : 10 lần / ngày
 • Giới Hạn Reset Chủ Nhật: 20 lần/ngày
 • Giới Hạn IP Online : 4 Tài Khoản / 1 PC
 • Antihack : Game Guard (Chống Hack Tối Đa)
 • Alpha Test : 13h00 ngày 15/09/2023
 • Open Beta : 13h00 ngày 16/09/2023

Lệnh Sử Dụng Trong Game

 • Tẩy Điểm : /taydiem
 • Tẩy Điểm Sức Mạnh: /taydiem str
 • Tẩy Điểm Nhanh Nhẹn: /taydiem agi
 • Tẩy Điểm Máu: /taydiem vit
 • Tẩy Điểm Năng Lượng: /taydiem ene
 • Đặt Mật Khẩu Cho Party: /setpass
 • Rửa Tội: /pkclear

Thông Tin Máy Chủ

 • Miễn Phí Khởi Tạo Tất Cả Các Nhân Vật Từ Đầu
 • Tạo NV Mới : 0 Reset / 5.000 Point / 20.000.000 Zen
 • Code Tân Thủ : /tanthu
 • Reset: /reset auto
 • Phím H: Xem Thời Gian Sự Kiện Game
 • Phím N: Ngân Hàng Ngọc
 • Phím J: Ẩn Hiện Người Chơi
 • Phím F10: Bật / Tắt Camera 3D
 • Phím Z: Cài Đặt Auto - Home: Tắt Mở Auto
 • Phím END: Kẹp Chuột Phải

Thông Tin Cần Biết

Tính năng / Sự Kiện Thời Gian Sub / Thông tin
Ép Linh Hồn Chiến Mã
Qụa Tinh
LV/HHHT
Mở Ngày Open Sub-1
Train Qoái nhận Wcoin Mở Ngày Open Sub-2 Sub-3
Máp K4 - Barack
Mở Vòng Quay May Mắn Mở Ngày Open Sub-1,2,3
Mở Tính Năng Cộng Hưởng Mở Ngày Open Sub-1
Drop Iteam và Ngọc Train tại: All các Map Sub- 1,2,3
Tăng % xoay Wing 2.5 Sau 2 tuần Sub-event
Drop ngọc 15 trong Siêu Bos Sau 2 tuần Sub-event
Tăng % xoay sói cho phép xoay sói Hoàng kim Sau 3 tuần Sub-event
CTC (CTC Mini được tổ chức hàng tuần) Sau 4 tuần Sub-event
Tăng % xoay Wing3 Sau 4 tuần Sub-event

Alpha Test: 13h00 ngày 15/09/2023 - Open Beta: 23h59 ngày 16/09/2023

Hệ thống sự kiện trong Game

Tên sự kiện Sub Thời gian Phần thưởng Ghi chú
Boss Vàng Tấn Công Sub 1,2 2h00 6h00 10h00 14h00 18h00 Các Loại Box +1 2 3 4 5 Tại Lorencia.
Binh Đoàn Phù Thủy Sub 1 2h10 6h10 10h10 14h10 18h10 Ngọc Ước Nguyện, Nhẫn Phù Thủy. Tại Noria.
Rồng Đỏ Tấn Công Sub 1 3h50 7h50 11h50 16h50 23h50 Các loại Ngọc ngẫu nhiên Randum Tại Noria.
Hỗn Nguyên Lâu Sub 1 3h00 7h00 11h00 15h00 19h00 23h00 Ngọc các loại Nếu các bạn là người sống sót cuối cùng sẽ có cơ hội nhận iteam Thần
Quảng Trường Qủy Sub 1,2 1h00 5h00 9h00 13h00 17h00 Tiêu diệt đủ số quái nhận ngọc Sub PK (300 quái) , Sub Non Pk (400 quái), exp gấp2 so với bên ngoài.
Huyết lâu Sub 1,2 0h30 4h30 8h30 12h30 16h30 20h30 Tiêu diệt đủ số quái nhận ngọc Sub PK (300 quái) , Sub Non Pk (400 quái) , exp gấp2 so với bên ngoài.
Sự Kiện Mùa Hè Sub 1 3h30 11h10 19h30 Các loại Ngọc Tại Atlans.
Sự Kiện Thỏ Ngọc Sub 1,2 1h30 8h45 15h45 Các loại Ngọc Tại Atlans.
BOSS Medusa Sub 1 11h20 22h05 Item Exl cao cấp và ngọc quý Tại Mapswap of
Quỷ Vương Sub 1 1h45 9h50 14h30 17h30 Item Exl cao cấp và ngọc quý Randum Tại Map AIDA.
Boss Erohim Sub 1 2h30 7h30 10h30 23h20 Item Exl cao cấp và ngọc quý Tarkans.
Siêu Boss Dunggeon 3 Sub 1 12h50 20h45 Item Exl cao cấp và ngọc quý Tại Dungeon 3.
Đại Chiến Boss Lorencia Sub 1 0h00 4h00 8h00 12h00 16h00 20h00 Item Exl cao cấp và ngọc quý Tại Lorencia.
Boss Guid Sub 1 1 lần/ ngày 21h35 Item Exl cao cấp và ngọc quý Ấn vào NPC Guid tại Devias để tham gia.
Sky Event Sub 1 9h35 13h40 22h40 Item Exl cao cấp và ngọc quý Ấn vào NPC Hoa Tiên tại Devias để tham gia.
Event Loạn Chiến Sub 1 21h15 Tốp 1 2 3 sẽ nhận được quà Ấn vào NPC tại Lorencia để tham gia.
Event War Guid Sub 1 21h15 Tốp 1 2 3 sẽ nhận được quà Ấn vào NPC tại Lorencia để tham gia.
Mưa Qùa Tặng Sub 1 19h50 Diễn ra tại Lorencia Sân Lorencia
Công Thành Chiến Sub 20 20h00 BQT sẽ thông báo khi diễn ra. Bản đồ: LorenDeep Phần thưởng ADM sẽ thông báo khi diễn ra.

Sự Kiện Đua TOP Alpha Test!

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 15/09/2023 ~ 10h00 ngày 16/09/2023

Thông Tin Và Sự Kiện Đua Top Alpha Test
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Tổng Reset cao nhất và thời gian sớm nhất.
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Lưu ý: nếu reset bằng nhau sẽ tính Time Reset lần cuối sớm nhất và level dựa trên BXH Reset trên Web quản lý tài khoản.
TOP Phần thưởng Ghi chú
500.000 wcoin Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open
300.000 wc Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open
100.000 wc Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open

Sự kiện Đua TOP Open Beta!

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 16/09/2023 ~ 23h00 ngày 17/09/2023

Thông tin sự kiện
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Tổng Reset cao nhất và thời gian sớm nhất.
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Lưu ý: nếu reset bằng nhau sẽ tính Time Reset lần cuối sớm nhất và level dựa trên BXH Reset trên Web quản lý tài khoản.
TOP Phần thưởng Ghi chú
500.000 wcoin Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
300.000 wcoin Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
200.000 wcoin Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 16/09/2023 ~ 13h00 ngày 22/09/2023

Thông tin sự kiện
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Tổng Reset cao nhất và thời gian sớm nhất.
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Lưu ý: nếu reset bằng nhau sẽ tính Time Reset lần cuối sớm nhất và level dựa trên BXH Reset trên Web quản lý tài khoản.
TOP Phần thưởng Ghi chú
01 VKR +11 + 01 Option Exl tùy chọn Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
500.000 wc Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
300.000 wc Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.


Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 16/09/2023 ~ 13h00 ngày 29/09/2023

Thông tin sự kiện
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Tổng Điểm PCP cao nhất.
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Sau khi nhận phần thưởng sẽ không được đổi trả trong bất kỳ trường hợp nào trừ khi có lỗi từ BQT như item lỗi, trao nhầm phần thưởng,.. Vì vậy các bạn nên suy nghĩ cho kỹ phần thưởng trước khi đăng ký nhận TOP

 • Boss 1 = 1 điểm .
 • Boss 2,3,4,5 = 2 điểm .
 • Boss Qủy Vương + Chiến Binh + Kim Long + Medusa + Kundun = 5 điểm .
TOP Phần thưởng Ghi chú
01 Dây Chuyền 03 Option Exl tùy chọn Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
01 Nhẫn 03 Option Exl tùy chọn Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
500.000 wc. Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 16/09/2023 ~ 23h59 ngày 05/09/2023

Thông tin sự kiện
 • Dựa trên BXH Của Bang Hội tại web quản lý tài khoản.
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn.
 • Sau khi nhận phần thưởng sẽ không được đổi trả trong bất kỳ trường hợp nào trừ khi có lỗi từ BQT như item lỗi, trao nhầm phần thưởng,.. Vì vậy các bạn nên suy nghĩ cho kỹ phần thưởng trước khi đăng ký nhận TOP.
TOP Phần thưởng Ghi chú
10.000.000 Wc

+ 500B 500S .
Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
5.000.000 WC

+ 300B 300S
Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 16/09/2023 ~ 13h00 ngày 25/09/2023

Thông tin sự kiện
 • Khi Nhân Vật Đạt Đủ Các Điều Kiện Như Sau
 • Những nhân vật nào đập được nhiều món đồ lên 13 sẽ nhận giải
 • Tối thiểu 5 món trở lên ( đồ Exp từ 1 đến 3 op )
 • Sau Khi Đủ Các Điều Kiện Chụp Ảnh Gửi Lên PAGE Để Nhận Giải
 • Giải Thưởng Sẽ Được Trao Sau Khi Sự kiện kết thúc
TOP Phần thưởng Ghi chú
Thêm 1 op vào 5 món đồ tùy chọn
1 Vũ khí rồng 2 op tùy chọn
Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
Thêm 1 op vào 3 món đồ tùy chọn
1 Vũ khí rồng 2 op tùy chọn
Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
Thêm 1 op vào 2 món đồ tùy chọn
1 Vũ khí rồng 2 op tùy chọn
Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.

Thời gian sự kiện: Diễn ra khi ADMIN thông báo

Thông tin sự kiện
 • Giải Thưởng Sẽ Cập Nhập Trong PAGE Khi Thông Báo Có Sự Kiện
TOP Phần thưởng Ghi chú
Sẽ Thông Báo Khi Diễn Ra Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.
Sẽ Thông Báo Khi Diễn Ra Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện.